W dniu 18 lipca wspominaliśmy 193. rocznicę objawienia się Matki Bożej Siostrze Katarzynie Labouré w kaplicy Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na rue du Bac w Paryżu.

Św. Katarzyna jest wzorem realizacji powołania wincentyńskiego. Kontemplowała i spotykała Chrystusa w sercu i życiu ubogich, tam, gdzie nieustannie działa Jego łaska. Główną troską świętej było służenie im co do ciała i co do duszy, umożliwienie im poznania Boga, głoszenie Ewangelii słowem i czynem oraz uobecnianie Królestwa Bożego: sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Katarzyna jest świętą, która wygrała życie, idąc za Panem na wzór św. Wincentego a Paulo.

Drogę powołania wincentyńskiego wybrała również s. Paulina, która w dniu tej rocznicy kończąc formację w Seminarium wyrusza w dalszą drogę z Panem, by spotykając Go w osobie Ubogich, służyć Mu na wzór św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac.