Ogłoszenie – nabór kadry do realizacji zajęć

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko Poznańska Przedmiotem zamówienia jest: Usługa przeprowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych, opiekuńczo- wychowawczych, rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania dla uczestników świetlicy w ramach […]